Verantwoord innoveren

MENU
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
GMO safety
Ammoniakdialoog

LIS staat voor Life sciences, Innovatie en Samenleving.

Ontwikkelingen in de Life sciences (zeg maar biologie in brede zin) bieden kansen voor innovaties in de landbouw, de chemische industrie en de gezondheidszorg. Innovaties die ons mogelijkheden bieden om de landbouw te verduurzamen, waarmee we een industrie kunnen ontwikkelen die grotendeels is gebaseerd op groene grondstoffen, en die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van een ieders gezondheid en het welzijn.
 

Tegelijkertijd roept een aantal van die innovaties maatschappelijke vragen op; over de veiligheid, de milieuaspecten, het maatschappelijk nut en ethische kwesties. Hoe maken we de afweging, en wie betrekken we daar bij? Hoe innoveren we op verantwoorde wijze?

 

Innoveren met maatschappelijk draagvlak

Hoe goed een technologie ook werkt, hoe mooi een product ook is, zonder maatschappelijk draagvlak is het als innovatie vrijwel kansloos. Zeker als het gaat om producten en diensten die te maken hebben met onze voeding, gezondheid en leefomgeving. Daarom is het zinvol om tijdens het traject van technologie- en productontwikkeling aandacht te besteden aan de wensen en bedenkingen die in de maatschappij leven. Hoe wordt er door consumenten, burgers en maatschappelijke organisaties aangekeken tegen de voor- en nadelen? Wat zijn hun angsten en verwachtingen? Door dat in een vroeg stadium van het innovatieproces mee te nemen, bij voorkeur al tijdens het opzetten van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject, kan de slagingskans van innovaties worden vergroot.

 

LIS Consult adviseert

LIS Consult ondersteunt en adviseert overheden, bedrijven, onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties over de ontwikkelingen in de Life sciences en de daarmee samenhangende maatschappelijke aspecten. Daarmee kunnen deze partijen een constructieve rol spelen in het innovatieproces. Zo helpt LIS Consult bij het zoeken naar draagvlak voor innovaties.

 

LIS Consult maakt daarbij gebruik van:

  • onderzoek naar kritische actoren en factoren,
  • participatieve benaderingen in onderzoeks- en innovatieprojecten,
  • actieve communicatie met een breed publiek,
  • evaluatie van beleid en regelgeving.

 

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen