Verantwoord innoveren

MENU
Ammoniakdialoog
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
GMO safety

lisOp 5 juni 2009 verscheen het boek Oogst uit het lab, geschreven door Piet Schenkelaars en Huib de Vriend. Het is een geheel herziene versie van het boek dat zij bijna twintig jaar geleden schreven. Na de komst van de genetisch gemanipuleerde soja halverwege de jaren negentig zijn talloze andere gentech gewassen ontwikkeld. Inmiddels is er wereldwijd een areaal 27 keer zo groot als het landoppervlak van Nederland mee ingezaaid. Er zijn nieuwe manipulatietechnieken uitgevonden,  runderen en varkens worden gekloneerd, genetisch materiaal kan op bestelling worden gesynthetiseerd en er is wetgeving en overheidsbeleid tot stand gekomen. Oogst uit het lab laat zien waar de biotechnologie op dit moment staat en wat er in de nabije toekomst nog komt.

 

Ondertussen is er achter de schermen nog steeds veel beroering over de milieurisico’s, de remmende werking van octrooien op genen en biotechnologische technieken, de besmetting van biologische teelten door uitkruisende transgenen en de achterstand van ontwikkelingslanden. De schrijvers, beide zeer ervaren zelfstandig adviseurs, staan in het debat tussen maatschappelijke organisaties, de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven. Ze  plaatsen de ontwikkelingen in de biotechnologie in de context van actuele thema’s als duurzame landbouw, biobrandstoffen, wereldvoedselvoorziening en opvattingen over natuurlijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze constateren dat het maatschappelijke debat is doodgebloed; de publieke en politieke interesse is weggeëbd.

Oogst uit het lab maakt voor een breed publiek duidelijk dat bovenstaande vraagstukken en de rol van de biotechnologie daarin nog steeds te belangrijk zijn om de beslissingen erover alleen aan de biotechnologen over te laten.

 

De afzonderlijke hoofdstukken van Oogst uit het lab kunt u hieronder downloaden, evenals enkele recensies.

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK 1: Machtsconcentratie in de agro-industrie

 

HOOFDSTUK 2: Verweving van industrie en universiteiten

 

HOOFDSTUK 3: Een dynamische gereedschapskist

 

HOOFDSTUK 4: De oude en nieuwe beloften van de biotechnologie

 

HOOFDSTUK 5: De resultaten van dertig jaar actie en debat

 

HOOFDSTUK 6: Dilemma's voor de Europese regelgevers

 

HOOFDSTUK 7: Het wereldvoedselprobleem vraagt om een scala aan oplossingen

 

HOOFDSTUK 8: Uiteenlopende natuuropvattingen kenmerken het debat

 

HOOFDSTUK 9: Recht doen aan complexiteit

 

Recensie Agrarisch Dagblad

Recensie De Pers

Recensie Elsevier Voedingsmiddelenindustrie

 

Recensie Nieuwe Oogst

Recensie NRC Handelsblad

Recensie Het Parool

Recensie Wageningen Resource

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen