Verantwoord innoveren

MENU
Ammoniakdialoog
GMO safety
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment

LIS nieuws

Recente rapporten en activiteiten van LIS Consult

"In discussies over nieuwe risico’s wordt steeds vaker het concept Safe-by-Design genoemd: een aanpak waarbij mogelijke risico’s al vroeg in het innovatieproces aandacht krijgen. Dat vraagt iets nieuws van alle betrokkenen, iets dat naast het bekende beleid van wet- en regelgeving vorm moet krijgen. De wereld van de Synthetische Biologie laat zien dat die nieuwe aanpak noodzakelijk is en via twee
richtingen kan worden opgepakt. " Dat schrijven Dirk Stemerding en Huib de Vriend in de februari 2018 editie van Tijdschrift Milieu, een special over het thema "Schoon, gezond en veilig".

Download hier het artikel uit Tijdschrift Milieu.

 

Een iets langere versie van het artikel met bronvermelding kunt u hier downloaden.

 

30 January, 2018

By 2050, over 9 billion people need to be fed on this planet, while food production will take place under increasingly difficult conditions. Water, nutrients and energy are all becoming scarcer. Agricultural lands are becoming exhausted and are being lost due to erosion. Harvests are failing as a result of climate change. We have to produce sustainably if we want to guarantee healthy and safe food for everyone in the future.

This will require radical changes to the system or game changers: organisational, social and technological
transformations that focus on new basic principles for future solutions. Three Top Sectors for enterprise and innovation in the Netherlands, Agri & Food, Horticulture & Starting Materials, and High-Tech Systems & Materials, devised eight game changers, which together make up one global game changer.

The idea of synthetic biology has already inspired dozens of writers, film makers and other artists. This idea may be reality soon. That is why Wageningen University & Research organises a Film & Art festival on 5 & 6 October 2017. This festival is part of SynCity: a month with buzz about synthetic biology in Wageningen.

Hybris-still1

Still from Arjan Brentjes' art video "Hybris", price winning in the 2014 Bio.fiction competition

Synthetic biology enables scientists to do experiments with biological systems that differ essentially from naturally occurring ones, which may no longer be the type of well-known and well-characterized organisms we have been dealing with so far. This calls for reconsideration of existing approaches in biosafety assessment. At the same time, several enabling tools such as gene editing techniques and bio informatics have resulted in a considerable increase in the speed of developing new technologies and applications, which makes it hard for risk assessors, risk managers and policy makers to keep pace. On top of that, the GMO debate has taught us that policies on controversial technologies require governance approaches that include safety as well as normative issues in the process of research and innovation.

Het Rathenau Instituut heeft LIS Consult ingeschakeld voor een verkenning naar de haalbaarheid van een dialoog over het ammoniakbeleid in Nederland. Op basis van gesprekken met betrokkenen en experts worden alle kwesties in kaart gebracht, evenals de ruimte die er is om een zinvolle dialoog aan te gaan. Het ministerie van EZ zal op basis van deze verkenning besluiten om al dan niet een dialoog te organiseren.

LIS Consult gaat samenwerken met Marianne Heselmans van Impact Reporters en Frans van Dam van ScienceCom Consultancy. Door onze kennis en expertise te bundelen willen we een bijdrage leveren aan de dialoog en betrokkenheid van stakeholders bij innovatie en beleid op het gebied van de levenswetenschappen.

Hier leest u meer over onze samenwerking en wat wij u te bieden hebben.

The 6th and final edition of the SYNENERGENE Newsletter has been released today. In this Newsletter:

* Citizen Health Innovators
* Adaptive Biosafety Assessment as a learning process
* GMO 2.0 online searchable database
* International Online Dialogue
* BerryMaker Game App launches
* Invincible
* Short Reports and Announcements

Huib de Vriend en René Klein Lankhorst (2016). Kunstmatig blad levert voedsel voor chemische industrie. VORK, Juni 2016. p. 76-83.

In 2030 moet eenderde van de chemische industrie ‘biobased’ zijn. Dat wil zeggen gebruikmaken van groene grondstoffen. Het probleem is alleen dat de natuur niet zo erg eciënt is bij het omzetten van zonlicht in energie en chemicaliën. „We moeten ons niet baseren op de natuur, maar er ons door laten inspireren om het beter te doen”, schrijven René Klein Lankhorst en Huib de Vriend in het kwartaalblad VORK. In het BioSolar Cells-onderzoeksprogramma ontwikkelt Nederland kunstmatige bladeren waarin fotosynthese wordt nagebootst voor de productie van grondstoen uit zonlicht, water en CO2.

In this 4th edition we highlight three SYNENERGENE activities. During the  Making_Life project about art and synthetic biology Erich Berger and Andy Gracie interviewed Markus Schmidt and Oron Catts to hear what a scientist and an artist have to say about synthetic biology. In order to come to better insight in different dimensions of synthetic biology in Slovenia the partners from University of Ljubljana did an extensive survey among representatives of different stakeholder groups. Eleonore Pauwels from the WWICS reports a two-day workshop in the US on the question how to create an ecosystem that integrates traditional and non-traditional actors and bolsters innovation.

SYNENERGENE is developing and applying principles of Responsible Research and Innovation in synthetic biology and was therefore interested in the joint final event of 4 European projects that took place last January, all working with the concept of RRI. Antonina Khodzhaeva from ECSITE reports.

31 maart 2015

Vandaag is als 19e in de publicatiereeks over groene grondstoffen een boekje verschenen over kunstmatige fotosynthese; een technologie waarmee de energie uit zonlicht rechtsreeks in brandstof kan worden omgezet. Beschreven wordt hoe kunstmatige fotosynthese gebruik maakt van kennis en methoden uit onder andere de plantenwetenschappen, om met behulp van zonlicht waterstof of eenvoudige koolwaterstofverbindingen te maken. Naast de principes van fotosynthese  wordt in deze publicatie het belang van rechtstreekse omzetting van zonlicht in brandstoffen voor een CO2-neutrale energievoorziening beschreven. De auteurs staan ook stil bij de wijze waarop deze technologie in de economie en de maatschappij kan worden geïntegreerd.
 

Kunstmatige fotosynthese is een van de onderzoeksterreinen waarop het door de Nederlandse overheid, kennisinstellingen en het internationaal bedrijfsleven gefinancierde onderzoeksproject BioSolar Cells zich richt. Daarnaast wordt in dit programma gewerkt aan fotosynthese in planten, algen en cyanobacteriën.


Robin Purchase, Huib de Vriend en Huub de Groot (2015). Kunstmatige fotosynthese – Voor de omzetting van zonlicht naar brandstof.

 

The final edition of the PRICE Newsletter reflects on the major results of the coexistence research that was carried out between December 2012 and February 2015. These results were presented by the PRICE consortium during a European Workshop on Febraury 19, 2015 in Freising, Germany. Reasearch was done in 4 fields:

1. Assessment of the potential of biological and physical containment strategies. Details on this topic is presented in two articles:

2. Design of Decision Support Tools for coexistence in practice, with detailed presentation on 4 topics:

3. Coexistence within the EU and the international supply chain, with articles on:

4. Economic analysis of coexistence practices in the EU, with articles on: