Verantwoord innoveren

MENU
Rapport

Afwegingskader teelt gg-gewassen

Synthetic biology

Adaptive risk assessment

Policy paper

Event

SynCity Days
Festival

Research

G-TwYST
...

LIS nieuws

Recente rapporten en activiteiten van LIS Consult

The idea of synthetic biology has already inspired dozens of writers, film makers and other artists. This idea may be reality soon. That is why Wageningen University & Research organises a Film & Art festival on 5 & 6 October 2017. This festival is part of SynCity: a month with buzz about synthetic biology in Wageningen.

Hybris-still1

Still from Arjan Brentjes' art video "Hybris", price winning in the 2014 Bio.fiction competition

Synthetische biologie stelt onderzoekers in staat experimenten te doen met biologische systemen die wezenlijk verschillen van de systemen die we uit de natuur kennen en van de goed gekarakteriseerde organismen waarmee tot nu toe wordt gewerkt. Tegelijkertijd zorgen nieuwe tools en technieken voor een enorme versnelling van het onderzoek. Dit maakt het steeds lastiger voor de risicobeoordelaars en beleidsmakers om de risico's goed in te schatten. Ook borrelen er nieuwe vragen op over de maatschappelijke sturing van deze ontwikkelingen. In het kader van het SYNENERGENE project is verkend wat nodig is voor verantwoord onderzoek en innovatie op dit terrein.

Lees meer over deze verkenning op de SYNENERGENE website

Het Rathenau Instituut heeft LIS Consult ingeschakeld voor een verkenning naar de haalbaarheid van een dialoog over het ammoniakbeleid in Nederland. Op basis van gesprekken met betrokkenen en experts worden alle kwesties in kaart gebracht, evenals de ruimte die er is om een zinvolle dialoog aan te gaan. Het ministerie van EZ zal op basis van deze verkenning besluiten om al dan niet een dialoog te organiseren.

LIS Consult gaat samenwerken met Marianne Heselmans van Impact Reporters en Frans van Dam van ScienceCom Consultancy. Door onze kennis en expertise te bundelen willen we een bijdrage leveren aan de dialoog en betrokkenheid van stakeholders bij innovatie en beleid op het gebied van de levenswetenschappen.

Hier leest u meer over onze samenwerking en wat wij u te bieden hebben.

The 6th and final edition of the SYNENERGENE Newsletter has been released today. In this Newsletter:

* Citizen Health Innovators
* Adaptive Biosafety Assessment as a learning process
* GMO 2.0 online searchable database
* International Online Dialogue
* BerryMaker Game App launches
* Invincible
* Short Reports and Announcements

Huib de Vriend en René Klein Lankhorst (2016). Kunstmatig blad levert voedsel voor chemische industrie. VORK, Juni 2016. p. 76-83.

In 2030 moet eenderde van de chemische industrie ‘biobased’ zijn. Dat wil zeggen gebruikmaken van groene grondstoffen. Het probleem is alleen dat de natuur niet zo erg eciënt is bij het omzetten van zonlicht in energie en chemicaliën. „We moeten ons niet baseren op de natuur, maar er ons door laten inspireren om het beter te doen”, schrijven René Klein Lankhorst en Huib de Vriend in het kwartaalblad VORK. In het BioSolar Cells-onderzoeksprogramma ontwikkelt Nederland kunstmatige bladeren waarin fotosynthese wordt nagebootst voor de productie van grondstoen uit zonlicht, water en CO2.

In this 4th edition we highlight three SYNENERGENE activities. During the  Making_Life project about art and synthetic biology Erich Berger and Andy Gracie interviewed Markus Schmidt and Oron Catts to hear what a scientist and an artist have to say about synthetic biology. In order to come to better insight in different dimensions of synthetic biology in Slovenia the partners from University of Ljubljana did an extensive survey among representatives of different stakeholder groups. Eleonore Pauwels from the WWICS reports a two-day workshop in the US on the question how to create an ecosystem that integrates traditional and non-traditional actors and bolsters innovation.

SYNENERGENE is developing and applying principles of Responsible Research and Innovation in synthetic biology and was therefore interested in the joint final event of 4 European projects that took place last January, all working with the concept of RRI. Antonina Khodzhaeva from ECSITE reports.

31 maart 2015

Vandaag is als 19e in de publicatiereeks over groene grondstoffen een boekje verschenen over kunstmatige fotosynthese; een technologie waarmee de energie uit zonlicht rechtsreeks in brandstof kan worden omgezet. Beschreven wordt hoe kunstmatige fotosynthese gebruik maakt van kennis en methoden uit onder andere de plantenwetenschappen, om met behulp van zonlicht waterstof of eenvoudige koolwaterstofverbindingen te maken. Naast de principes van fotosynthese  wordt in deze publicatie het belang van rechtstreekse omzetting van zonlicht in brandstoffen voor een CO2-neutrale energievoorziening beschreven. De auteurs staan ook stil bij de wijze waarop deze technologie in de economie en de maatschappij kan worden geïntegreerd.
 

Kunstmatige fotosynthese is een van de onderzoeksterreinen waarop het door de Nederlandse overheid, kennisinstellingen en het internationaal bedrijfsleven gefinancierde onderzoeksproject BioSolar Cells zich richt. Daarnaast wordt in dit programma gewerkt aan fotosynthese in planten, algen en cyanobacteriën.


Robin Purchase, Huib de Vriend en Huub de Groot (2015). Kunstmatige fotosynthese – Voor de omzetting van zonlicht naar brandstof.

 

The final edition of the PRICE Newsletter reflects on the major results of the coexistence research that was carried out between December 2012 and February 2015. These results were presented by the PRICE consortium during a European Workshop on Febraury 19, 2015 in Freising, Germany. Reasearch was done in 4 fields:

1. Assessment of the potential of biological and physical containment strategies. Details on this topic is presented in two articles:

2. Design of Decision Support Tools for coexistence in practice, with detailed presentation on 4 topics:

3. Coexistence within the EU and the international supply chain, with articles on:

4. Economic analysis of coexistence practices in the EU, with articles on:

In this 2nd edition we highlight two SYNENERGENE activities. In the current phase of synthetic biology Theatrical Debate is a tool that helps people to imagine what this technology may bring and to reflect on opportunities and threat.  The Synthetic Biology Monitor is not only a technical platform providing access to relevant literature in socieal sciences, but also most importantly a new wider approach for consulting which is based on the exploitation of information engineering and the potentialities of the web.

Two other articles deal with examples of synthetic biology in the context of repeatedly discussed issues in synthetic biology. The BioHack Academy is an example of how the Do-it-Yourself biology community seeks for new approaches to attempts to democratising science and technology by means of open access while exploring the ethical and social dimensions. Meanwhile, in publications on new (potential) applications of synthetic biology such as an opiate producing yeast the authors warn for its dual-use potential and call for governance measures.

Antoine Messéan, research manager at INRA (France), has developed a Decision Support Tool (DST) for farmers, policy makers and all others interested to know whether coexistence between GM and conventional or organic crops is feasible at the landscape level. The tool uses Bayesian statistics to provide the user with probability outcomes for levels of adventitious presence. One of the aims of this tool is to help policy makers to develop coexistence rules and regulation which are adapted to local situations and are proportionate to the risks.

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen