Verantwoord innoveren

MENU
Event

SynCity Days
Festival

Research

G-TwYST
...

Synthetic biology

Adaptive risk assessment

Policy paper

Rapport

Afwegingskader teelt gg-gewassen

Synthetische biologie stelt onderzoekers in staat experimenten te doen met biologische systemen die wezenlijk verschillen van de systemen die we uit de natuur kennen en van de goed gekarakteriseerde organismen waarmee tot nu toe wordt gewerkt. Tegelijkertijd zorgen nieuwe tools en technieken voor een enorme versnelling van het onderzoek. Dit maakt het steeds lastiger voor de risicobeoordelaars en beleidsmakers om de risico's goed in te schatten. Ook borrelen er nieuwe vragen op over de maatschappelijke sturing van deze ontwikkelingen. In het kader van het SYNENERGENE project is verkend wat nodig is voor verantwoord onderzoek en innovatie op dit terrein.

Lees meer over deze verkenning op de SYNENERGENE website

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen