Verantwoord innoveren

MENU
GMO safety
Ammoniakdialoog
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment

LIS nieuws

Recente rapporten en activiteiten van LIS Consult

20 juni 2014

De COGEM heeft laten onderzoeken in welke mate de Do It Yourself Biology (DIY Biology of DIYBio) beweging actief is in Nederland en of er plannen zijn om ‘thuisexperimenten’ met genetische modificatie uit te voeren. DIYBio kan worden gezien als een internationale netwerkbeweging van amateuronderzoekers, kunstenaars, studenten en (semi)professionele wetenschappers. Dit onderzoek is uitgevoerd door LIS Consult en Waag Society.

PRICE is producing in total six film portraits of stakeholders and coexistence practices in Europe during the project, including:

A European Bt maize grower

  • The Portugese organic sector
  • A scientist responsible for PRICE field trials
  • A dairy firm marketing and selling dairy products from animals fed with non-GM feed
  • A coexistence policy maker
  • Consumers

lisIn het kader van het onderdeel 'maatschappelijk debat' zijn aan de hand van een analyse van dominante drivers twee toekomstbeelden voor de toekomstige energievoorziening in Nederland ontwikkeld: het energiehavenmodel en het energieboerderijmodel. In beide toekomstbeelden, die elkaar niet uitsluiten, is een andere rol weggelegd voor de toepassing van kennis en technologie die in het BioSolar Cells programma wordt ontwikkeld.

lisThe publication 'Solar Fuels and Artificial Photosynthesis' explains how 'solar fuels', fuels produced directly from sunlight using water and CO2, could contribute to a sustainable supply of energy and feedstock . This publication is based on a publication that was realeased by the British Royal Society of Chemistry in Janary 2012. Specific Dutch examples and the goals of the BioSolar Cells program were added. This english edition can be downloaded here (PDF, 2,3 Mb). A Dutch edition will appear soon as nr. 17 in the series 'Green Feedstocks'.

lisOp 5 juni 2009 verscheen het boek Oogst uit het lab, geschreven door Piet Schenkelaars en Huib de Vriend. Het is een geheel herziene versie van het boek dat zij bijna twintig jaar geleden schreven. Na de komst van de genetisch gemanipuleerde soja halverwege de jaren negentig zijn talloze andere gentech gewassen ontwikkeld. Inmiddels is er wereldwijd een areaal 27 keer zo groot als het landoppervlak van Nederland mee ingezaaid. Er zijn nieuwe manipulatietechnieken uitgevonden,  runderen en varkens worden gekloneerd, genetisch materiaal kan op bestelling worden gesynthetiseerd en er is wetgeving en overheidsbeleid tot stand gekomen. Oogst uit het lab laat zien waar de biotechnologie op dit moment staat en wat er in de nabije toekomst nog komt.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een deelonderzoek uitgevoerd naar de implementatie van Europese ggo (genetisch gemodificeerde organismen) regelgeving in Nederlandse wetgeving en de inzet van Nederland in het Europese ggo beleid. Dit onderzoek maakt deel uit van een beleidsevaluatie die door het ministerie in de begroting van 2012 is toegezegd. Dit onderzoek is in 2013/2014 uitgevoerd en in september 2016 gepubliceerd.

In opdracht van het Directoraat-Generaal Health and Food Safety van de Europese Commissie (DG SANTE) heeft ICF, een onafhankelijk adviesbureau in het Verenigd Koninkrijk, samen met een aantal experts (waaronder LIS Consult) onderzoek verricht naar methoden voor bemonsering en analyse van genetisch gemodificeerde (gg-)bestanddelen in voedingsmiddelen zoals die in een aantal lidstaten worden toegepast.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken organiseerde het Rathenau Instituut op 27 januari 2016 een stakeholderbijeenkomst met maatschappelijke actoren over een afwegingskader voor de nationale teeltbevoegdheid voor genetisch gemodificeerde gewassen. Het doel van de bijeenkomst was het identificeren van elementen voor een afwegingskader voor gg-gewassen die onder de EU regelgeving vallen en de weging van die elementen. Het rapport van deze bijeenkomst en de interviews die daaraan vooraf gingen is op 14 oktober 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een deelonderzoek uitgevoerd naar de implementatie van Europese ggo (genetisch gemodificeerde organismen) regelgeving in Nederlandse wetgeving en de inzet van Nederland in het Europese ggo beleid. Dit onderzoek maakt deel uit van een beleidsevaluatie die door het ministerie in de begroting van 2012 is toegezegd. Dit onderzoek is in 2013/2014 uitgevoerd en in september 2016 gepubliceerd.

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen