Verantwoord innoveren

MENU
Ammoniakdialoog
GMO safety
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment

Vorige week is het boek 'Gentechdebat op scherp; invalshoeken voor een vruchtbare dialoog' uitgebracht. De voorzitter van de COGEM, prof. Sybe Schaap, heeft op 30 september jl. tijdens de vergadering van de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten (ScEMA) het boek gepresenteerd en aan ScEMA voorzitter prof. Hedwig te Molder overhandigd.
 
De bundel bevat een overzicht van acht COGEM signaleringen over de aard, kenmerken en dynamiek van het gentechdebat en de uitwerking daarvan: hoe ziet dit debat eruit en wat is er in de loop der jaren veranderd? Of misschien nog wel belangrijker: wat hebben we eigenlijk geleerd? We hebben dit we aan externe deskundigen en betrokkenen bij het debat van toen en nu gevraagd. In een persoonlijke reflectie gaan zij in op de inhoud en de impact van de signaleringen  – of het uitblijven daarvan – in politiek en maatschappij.
 
Het gentechdebat wordt niet alleen beheerst door de snelle ontwikkelingen en beloftes die deze techniek oproept, maar ook door vragen en onzekerheden. Daarnaast blijken er in de discussies ook steeds een aantal constanten te zijn. In dit licht verjaren signaleringen die de afgelopen jaren zijn uitgebracht niet snel. U wordt van harte uitgenodigd kennis te nemen van een thematiek die al vele decennia de gemoederen in beweging houdt.
 
Een hardcopy van de bundel kan kosteloos via info@cogem.net bij het secretariaat aangevraagd worden.

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen