Verantwoord innoveren

MENU
GMO safety
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
Ammoniakdialoog

Project
Vanaf 2000 heeft het beleid op het terrein van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) zich sterk ontwikkeld. Met het nieuwe besluit GGO en de regeling GGO in zicht, is in de begroting van 2012 de evaluatie van het GGO beleid van het ministerie van Infrastructuur & Milieu toegezegd.

Binnen I&M is in 2013 het traject modernisering milieubeleid gestart: hoe wordt waarop en met wie ingezet om de toekomstige milieuopgaven aan te pakken. Ook op het terrein van biotechnologie wordt dit traject van modernisering ingezet. Een van de bouwstenen hiervoor vormt de evaluatie.

 

Het belangrijkste doel van het onderzoek is daarom het verkrijgen van input voor de modernisering van het biotechnologie beleid op de volgende terreinen:

  • De ambitie, inzet en effectiviteit in relatie tot de maatschappelijke, technologische en politieke context.
  • De uitvoering van het beleid.
  • De inzet in de EU.

 

Rol LIS Consult
LIS Consult onderzoekt dit project hoe de EU regelgeving door Nederland is geïmplementeerd en vergelijkt dit met enkele andere lidstaten. Het gaat hierbij om de implementatie van Richtlijn 2009/41/EC inzake het ingeperkt gebruik van GGO’s (voorheen Richtlijn 90/219/EC, gewijzigd door 98/81/EC) en richtlijn 2001/18/EC inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en de daaraan gekoppelde beschikkingen van de Commissie en de Raad. Ten tweede onderzoekt dit project het doel en de inzet van Nederland in de EU tegen de achtergrond van de dynamiek op dit vlak. 

 

Output
Deelrapport De Nederlandse Inzet in de EU

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen