Verantwoord innoveren

MENU
GMO safety
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
Ammoniakdialoog

Project

Onder meer door internet en digitalisering zijn innovatieprocessen een stuk dynamischer geworden. Er is een nieuwe innovatiedynamiek ontstaan waarbij verschillende type spelers in wisselende combinaties met elkaar samenwerken. Platformen spelen een centrale rol in deze innovatieprocessen. Deze bestaan uit een gemeenschappelijke basis van technologieën, regels en afspraken die verschillende spelers in staat stelt om samen te innoveren.

In dit project wil het Rathenau Instituut de dynamiek rondom vijf platformen beschrijven. Conclusies en adviezen worden in een boek en tijdens een conferentie in het najaar van 2014 gepresenteerd.

 

Rol LIS Consult

In samenwerking met prof. Edith Lammerts van Bueren van het Louis Bolk Instituut beschrijft LIS Consult de actuele innovatiedynamiek rond de toepassing van genomicskennis in de aardappeleverdeling. Er wordt gekeken naar twee fundamenteel verschillende benaderingen zoals die worden gehanteerd in het BioImpuls project, gericht op het ontwikkelen van phytophthoraresistente aardappelen voor de biologische teelt, en in het DuRPh project, waarin resistente genen worden gestapeld met behulp van gentische modificatie (cisgenese). Bijzonder is dat er tussen deze projecten steeds meer kennis wordt uitgewisseld.

 

Resultaten

Dit werk heeft geresulteerd in een hoofdstuk over aardappelveredeling in een uitgave van het Rathenau Instituut over platformen. Een platform is een fundament van producten, diensten of technologieën waarop andere partijen aanvullende producten en diensten kunnen ontwikkelen. Vaak zijn het ook marktplaatsen die kopers en verkopers bij elkaar brengen, en worden de kennis of expertise van gebruikers betrokken.
 
In "De kracht van platformen" geven auteurs nieuwe en spannende inzichten in de op platformen gebaseerde innovatiestrategieën van succesvolle bedrijven. Daarbij worden markten bekeken die al te maken hebben gekregen met de disruptieve invloed van platformen, en sectoren die hier in de nabije toekomst mee te maken gaan krijgen. Een variëteit aan platformen wordt besproken: Appstores (Maurits Kreijveld), 3D printing (Nanning de Jong), crowdfunding platformen (Irma Borst), platformen voor aardappelveredeling (Huib de Vriend & Edith Lamberts van Bueren) en dataplatformen in de zorg (Mark de Reuver, Harry Bouwman & Fatemeh Nikayin).
 
De kracht van platformen is geschreven in opdracht van het Rathenau Instituut en onder redactie van Maurits Kreijveld, Jasper Deuten en Rinie van Est.

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen