Verantwoord innoveren

MENU
GMO safety
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
Ammoniakdialoog

Project

De ‘Do-It-Yourself (DIY) Biology’ beweging is een internationaal fenomeen dat sinds enige tijd ook in Nederland wortel geschoten heeft. De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) wil weten in welke mate de DIY Biology beweging in Nederland leeft, en of er plannen zijn om in Nederland experimenten met genetische modificatie uit te voeren; activiteiten die zich mogelijk binnen het werkveld van de COGEM bevinden.

Het rapport van dit onderzoeksproject kan hier worden gedownload.

 

Rol van LIS Consult

Samen met Waag Society brengt LIS Consult de activiteiten op het gebied van DIY Biology in Nederland in kaart door middel van:

  • een internationale quickscan,
  • een verkennend onderzoek naar de DIY Biology gemeenschap in Nederland,
  • een workshop met DIY biologen gericht op een verkenning van gebruikte methoden en materialen, de motivaties en toekomstvisie van DIY biologen en de mate waarin zij zich bewust zijn van bioveiligheidsrisico's en de daarop betrekking hebbende regelgeving, ervaren beperkingen en belemmeringen, en
  • interviews met enkele leden uit de Nederlandse DIY Biology gemeenschap.

 

Resultaten

Een onderzoeksrapport met een analyse van de stand van zaken en verwachtingen van DIY Biology experimenten in Nederland, met aandacht voor bioveiligheidsaspecten en de maatschappelijke betekenis van DIY Biology.

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen