Verantwoord innoveren

MENU
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
GMO safety
Ammoniakdialoog

Landbouw & voedsel

 
Huib de Vriend en Geert Munnichs (2017). Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie. Den Haag, Rathenau Instituut, 27 september 2017.
 
Geert Munnichs, Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2016). Afwegingskader nationale teeltbevoegdheid gg-gewassen: Verslag van een stakeholderdialoog. Den Haag, Rathenau Instituut, 2016.
 
Huib de Vriend, Edith Lammerts van Bueren (2014). Aardappelveredeling: Oude eigenheimers in de puree. In: Maurits Kreijveld, Jasper Deuten en Rinie van Est (eds), De kracht van platformen.
 
Huib de Vriend (2013). PRICE Newsletter No 1, Driebergen, November 2013.
 

Instituut Samenleving & Technologie (2012). Design ontmoet biologie. Synthetische Biologie in Vlaanderen. IST Dossier 27.

 

Huib de Vriend (2012). De ontwikkeling van het areaal gg-gewassen tussen 1996 en 2011.

 

Huib de Vriend (2011). Biotechnology in the news: Lessons from a quantitative analysis of news articles about biotechnology between July 2005 and June 2010, August 2011 (CGM 2011-12).

 

GHK COnsulting (2011). Evaluation of the EU legislative framework in the field of cultivation of GMOs under Directive 2001/18/EC and Regulation (EC) No 1829/2003, and the placing on the market of GMOs as or in products under Directive 2001/18/EC. Final Report. Brussels, March 2011. 

 

Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2011). Innovation: en route to a bio-economy? In:L. Asveld et.al. (2011), Getting to the core of the bio-economy, Rathenau Institute, September 2011.
 

Huib de Vriend  (2011). EU-SOL newsletter 08, LIS Consult, May 2010.

 

Piet Schenkelaars, Huib de Vriend  and Nicholas Kalaitzandonakes (2011). Drivers of Consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innovation,  14 January 2011.

 

Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2011). Innovatie: op weg naar een bio-economie? In: L. Asveld et.al. (2011). Naar de kern van de bioeconomie, Rathenau Instituut, maart 2011.

 
Huib de Vriend  (2011). Global acreage of GM crops 1996 - 2010, LIS Consult, February 2011.
 
Huib de Vriend  (2010). Eurobarometer 2010: What Europeans think about biotechnology, LIS Consult, December 2010.
 
E.T. Lammerts van Bueren, G. Backes, H. de Vriend, H. Østergård. The role of molecular markers and marker assisted selection in breeding for organic agricultureEuphyticaonline publication, 24 April 2010, DOI 10.1007/s10681-010-0169-0.

 

Huib de Vriend  (2010). EU-SOL newsletter 06, LIS Consult, April 2011

 

Veronika Krenn and Katrin Förtsch (2010). Tomatoes having sex. Video animation produced for the EU-SOL project.

 
Huib de Vriend  (2010). Areaal transgene gewassen 2009, LIS Consult, 23 februari 2010.
 

Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2010). Biotechnologie: duur of duurzaam?, Milieudefensie Magazine, februari 2010.

 

Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2009). Breed draagvlak nodig voor teelt van gentech-gewassen, Het Financieele Dagblad, 27 november 2009.

 
Huib de Vriend (2009). EU-SOL Newsletter nr. 5 , LIS Consult, October 2009.
 

Marianne Benard, Huib de Vriend, Paul van Haperen en Volkert Beekman (2009). Science and Society in Dialogue about Marker Assisted Selection, J. Agric. Environ Ethics, Accepted 4 September 2009, DOI 10.1007/s10806-009-9211-4.

 

Huib de Vriend (2009). Areaal transgene gewassen in de VS 1998 - 2009, LIS Consult, juli 2009.

 

Huib de Vriend (2009). GMO-free additives and processing aids for organic food and feed production, LIS Consult, commissioned by the Animal Science Group of Wageningen University & Reserach Centre, February 2009.

Huib de Vriend (2008). EU-SOL Newsletter 03/04,  LIS Consult, November 2008.

 
Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008). Oogst uit het lab, juni 2008.

Huib de Vriend (2008), Areaal transgene gewassen in de VS 1998 - 2008,  LIS Consult,  juli 2008.
 

Huib de Vriend (2008). EU-SOL newsletter No.2, mei 2008.

Huib de Vriend (2008). Verslag van de workshop Ggo-vrije hulpstoffen en additieven voor biologische (dier-)voeding, in opdracht van de Animal Sciences Group Wageningen UR, LIS Consult,  mei 2008.


Huib de Vriend (2008). Ggo-vrij hulpstoffen en additieven voor biologische (dier)voeding, verkenning in opdracht van de Animal Sciences Group Wageningen UR, LIS Consult,  april 2008.

Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008). Bevindingen dialoog met maatschappelijke organisatie over klonen van dieren voor voedselproductie, mei 2008.

Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008). Klonen van dieren voor voedselproductie: Achtergronddocument, april 2008.
 
Huib de Vriend (2008). Effecten van het EU-toelatingsbeleid op de grondstoffenmarkt, studie in opdracht van Greenpeace Nederland,  LIS Consult,  januari 2008.

Huib de Vriend (2008). Arealen transgene gewassen 1996 - 2007, LIS Consult,  februari 2008.

Huib de Vriend (2008). Octrooien en open source benaderingen in de life sciences: een verkenning, LIS Consult, studie uitgevoerd in opdracht van het Rathenau Instituut, januari 2008.
 
Huib de Vriend (2007). Areaal transgene gewassen in de Verenigde Staten 1998 - 2007, LIS Consult,  november 2007.

Huib de Vriend (2007). EU-SOL newsletter No.1, September 2007.
 
Huib de Vriend (2007). De sociale dimensie van duurzaamheid, Een verkenning in opdracht van Transforum, LIS Consult, Februari 2007.

Huib de Vriend (2006). Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005, analyse van de resultaten van Eurobarometer 64.3, 16 augustus 2006.

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen