Verantwoord innoveren

MENU
GMO safety
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
Ammoniakdialoog

Deelonderzoek in het kader van de evaluatie VROM/I&M ggo-beleid 2000-2013

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een deelonderzoek uitgevoerd naar de implementatie van Europese ggo (genetisch gemodificeerde organismen) regelgeving in Nederlandse wetgeving en de inzet van Nederland in het Europese ggo beleid. Dit onderzoek maakt deel uit van een beleidsevaluatie die door het ministerie in de begroting van 2012 is toegezegd.

Op basis van desk research is onderzoek verricht naar de implementatie van twee EU Richtlijnen: 2001/18/EG (doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu) en 2009/41/EG (ingeperkt gebruik van ggo’s). Nagegaan is of er lessen te trekken zijn uit de wijze waarop de EU regelgeving in drie andere lidstaten is geïmplementeerd. Voor het onderzoek naar de Nederlandse inzet bij de totstandkoming van de food en feed Verordeningen (1829/2003 en 1830/2003) en EU-beleid voor nieuwe plantenverdelingstechieken en de besluitvorming over de teelt van ggo gewassen (het teeltvoorstel) is gebruik gemaakt van een combinatie van desk research en interviews met diverse betrokkenen.

Download De Nederlandse inzet in de EU.

Hiernaast heeft het ministerie twee andere deelrapporten laten opstellen:

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen