Verantwoord innoveren

MENU
GMO safety
Ammoniakdialoog
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken organiseerde het Rathenau Instituut op 27 januari 2016 een stakeholderbijeenkomst met maatschappelijke actoren over een afwegingskader voor de nationale teeltbevoegdheid voor genetisch gemodificeerde gewassen. Het doel van de bijeenkomst was het identificeren van elementen voor een afwegingskader voor gg-gewassen die onder de EU regelgeving vallen en de weging van die elementen. Het rapport van deze bijeenkomst en de interviews die daaraan vooraf gingen is op 14 oktober 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Vooruitlopend op het besluit van EU, heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in juni 2014 de Tweede Kamer een nationaal afwegingskader voor het nemen van beslissingen over de teelt van gg-gewassen toegezegd (Kamerstuk 21 501-08, nr. 522). Op 31 augustus 2015 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) de Tweede Kamer laten weten dat in de voorbereiding op de ontwikkeling van een (concept) afwegingskader een consultatie van maatschappelijke actoren zal plaatsvinden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 27 428, nr. 309). EZ heeft vervolgens het Rathenau Instituut verzocht een consultatie van maatschappelijke actoren te organiseren. Het Rathenau heeft LIS Consult verzocht hierbij ondersteuning te leveren.

 

In het kader hiervan organiseerde het Rathenau Instituut op 27 januari 2016 een stakeholderbijeenkomst met maatschappelijke actoren die vooraf zijn geïnterviewd. Het doel van de bijeenkomst was het identificeren van elementen voor een afwegingskader voor gg-gewassen die onder de EU regelgeving vallen en de weging van die elementen. De deelnemers waren vrij om alles wat zij relevant achten in te brengen: Er stond geen rem op de vraagstelling.


Het resultaat van de bijeenkomst, zowel gezamenlijke bevindingen als verschillen en kanttekeningen, is verwerkt in een eindrapportage.

Deze is door de staatssecretaris van EZ, vergezeld van een aanbiedingsbrief, op 14 oktober 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Foto: Rasbak

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen