Verantwoord innoveren

MENU
GMO safety
Ammoniakdialoog
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment

Publicaties

Rinie van Est, Lucien Hanssen, Piet Schenkelaars, Dirk Stemerding en Huib de Vriend (2013). Geen debat zonder publiek. Het opkomend debat over synthetische biologie ontleed. Rathenau Instituut, maart 2013.

 

Hanssen, Lucien en Huib de Vriend (2011). De komst van de sociale media: Een nieuwe dynamiek in het debat over biotechnologie?, COGEM rapport CGM 2011-09.
 
Huib de Vriend (2010). Analysis of Eurobarometer 2010, 21 December 2010.

Huib de Vriend en Maud Radstake (2007). De DNA-Dialogen: Evaluatie pilotproject Interactie met Publieksgroepen over Genomics, LIS Consult i.s.m. het Centre for Scoiety and Genomics, september 2007.
 
Huib de Vriend (2006). Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005, analyse van de resultaten van Eurobarometer 64.3, 16 augustus 2006.
 
Huib de Vriend en René Klein Lankhorst (2016). Kunstmatig blad levert voedsel voor chemische industrie. VORK, Juni 2016. p. 76-83.
 
Robin Purchase, Huib de Vriend en Huub de Groot (2015). Productie natuurlijke brandstof komt binnen bereik. Tijdschrift Milieu, vakblad voor milieuprofessionals, ovember 2015 pp. 22-24.
 
Robin Purchase, Huib de Vriend en Huub de Groot (2015). Kunstmatige fotosynthese – Voor de omzetting van zonlicht naar brandstof.
 
Lucien Hanssen, Huib de Vriend, Bart Gremmen (2014). The role of biosolar technologies in future energy supply - making scenarios for the Netherlands: Energy port and energy farm. Futures (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2014.05.008
 
 
 
Huib de Vriend and Robin Purchase (2013). Solar Fuels and Artificial Photosynthesis. BioSolar Cells booklet, May 2013.

 

Instituut Samenleving & Technologie (2012). Design ontmoet biologie. Synthetische Biologie in Vlaanderen. IST Dossier 27.

 
Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2011). Innovation: en route to a bio-economy? In:L. Asveld et.al. (2011), Getting to the core of the bio-economy, Rathenau Institute, September 2011.
 
Huib de Vriend , Eleonore Pauwels and Dirk Stemerding (2011). Synthetic Biology Newsletter 02, LIS Consult / Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, June 2011.
 

Huib de Vriend en Dirk Stemerding (2011). Innovatie: op weg naar een bio-economie? In: L. Asveld et.al. (2011). Naar de kern van de bioeconomie, Rathenau Instituut, maart 2011.

 
Huib de Vriend , Eloonore Pauwels and Dirk Stemerding (2011). Synthetic Biology Newsletter 01, LIS Consult/Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, December 2010.

 

Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2010). Biotechnologie: duur of duurzaam?, Milieudefensie Magazine, februari 2010.

 
Huib de Vriend, Rinie van Est en Bart Walhout (2007). Leven maken: Maatschappelijke reflectie op de opkomst van synthetische biologie, Rathenau Instituut, Den Haag, september 2007.
 
Huib de Vriend (2007). De sociale dimensie van duurzaamheid, Een verkenning in opdracht van Transforum, LIS Consult, Februari 2007.
 
Huib de Vriend (2017). Adaptive Biosafety Assessment as a Learning Process - Strategy Paper. Driebergen, SYNENERGENE Project, February 2017.
 
Huib de Vriend (ed.) (2016). SYNENERGENE Newsletter 06, May 2017.
 
Huib de Vriend (ed.) (2016). SYNENERGENE Newsletter 05, December 2016.
 
Huib de Vriend (ed.) (2016). SYNENERGENE Newsletter 04, May 2016.
 
Huib de Vriend (ed.) (2015). SYNENERGENE Newsletter 03, December 2015.
 
Huib de Vriend (ed.) (2015). SYNENERGENE Newsletter 02, June 2015.
 
Huib de Vriend (ed.) (2015). SYNENERGENE Newsletter 01, March 2015.
 
Pieter van Boheemen en Huib de Vriend (2014). Do-It-Yourself Biology: Een verkenning van ontwikkelingen in Nederland. Waag Society en LIS Consult, een onderzoek in opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (CGM 2014-03), 16 juni 2014.
 
Rinie van Est, Lucien Hanssen, Piet Schenkelaars, Dirk Stemerding en Huib de Vriend (2013). Geen debat zonder publiek. Het opkomend debat over synthetische biologie ontleed. Rathenau Instituut, maart 2013.
 
Instituut Samenleving & Technologie (2012). Design ontmoet biologie. Synthetische Biologie in Vlaanderen. IST Dossier 27.
 
Huib de Vriend , Eleonore Pauwels and Dirk Stemerding (2011). Synthetic Biology Newsletter 02, LIS Consult / Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, June 2011.
 
Huib de Vriend , Eloonore Pauwels and Dirk Stemerding (2011). Synthetic Biology Newsletter 01, LIS Consult/Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, December 2010.

Markus Schmidt, Alexander Kelle, Agomoni Ganguli-Mitra, Huib de Vriend (2009). Synthetic biology: The technoscience and its societal consequences, Springer uitgave, te bestellen via http://www.springer.com/biomed/book/978-90-481-2677-4

Dirk Stemerding, Huib de Vriend, Bart Walhout, Rinie van Est (2009). Synthetic Biology and the Role of Civil Society Organizations: Shaping the Agenda and Arena of the Public Debate. In: Markus Schmidt, Alexander Kelle, Agomoni Ganguli-Mitra, Huib de Vriend (eds), Synthetic biology: The technoscience and its societal consequences, Springer uitgave, te bestellen via http://www.springer.com/biomed/book/978-90-481-2677-4
 
Huib de Vriend, Rinie van Est en Bart Walhout (2007). Bericht aan het Parlement over Synthetische Biologie, Rathenau Instituut, Den Haag, september 2007.

Huib de Vriend, Rinie van Est en Bart Walhout (2007). Leven maken: Maatschappelijke reflectie op de opkomst van synthetische biologie, Rathenau Instituut, Den Haag, september 2007.

Huib de Vriend (2006). Constructing Life: Early social reflections on the emerging field of synthetic biology, Rathenau Instituut, december 2006.
 

Ø Hanssen, Lucien en Huib de Vriend (2011), De komst van de sociale media: Een nieuwe dynamiek in het debat over biotechnologie?, COGEM rapport CGM 2011-09.

Ø L. Asveld et.al. (2011), Getting to the core of the bio-economy, Rathenau Institute, September 2011.

Ø Huib de Vriend , Eleonore Pauwels and Dirk Stemerding (2011), Synthetic Biology Newsletter 02, LIS Consult / Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, June 2011.

Ø Huib de Vriend  (2011), EU-SOL newsletter 08, LIS Consult, May 2010.

Ø Piet Schenkelaars, Huib de Vriend  and Nicholas Kalaitzandonakes (2011), Drivers of Consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innivation,  14 January 2011.

Ø L. Asveld et.al. (2011), Naar de kern van de bioeconomie, Rathenau Instituut, maart 2011.


Ø Huib de Vriend  (2011), Global acreage of GM crops 1996 - 2010, LIS Consult, February 2011.


Ø Huib de Vriend  (2011), EU-SOL newsletter 07, LIS Consult, December 2010.

Ø Huib de Vriend , Eloonore Pauwels and Dirk Stemerding (2011), Synthetic Biology Newsletter 01, LIS Consult/Synthetic Biology Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, December 2010.

Ø E.T. Lammerts van Bueren, G. Backes, H. de Vriend, H. Østergård, The role of molecular markers and marker assisted selection in breeding for organic agriculture, Euphytica online publication, 24 April 2010, DOI 10.1007/s10681-010-0169-0.

Ø Huib de Vriend  (2010), EU-SOL newsletter 06, LIS Consult, April 2010.

Ø Huib de Vriend  (2010), EU-SOL Q&A, LIS Consult, April 2010.

Ø Huib de Vriend  (2010), Areaal transgene gewassen 2009, LIS Consult, 23 februari 2010.

Ø Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2010), Biotechnologie: duur of duurzaam?, Milieudefensie Magazine, februari 2010.

Ø Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2009), Breed draagvlak nodig voor teelt van gentech-gewassen, Het Financieele Dagblad, 27 november 2009.

Ø Markus Schmidt, Alexander Kelle, Agomoni Ganguli-Mitra, Huib de Vriend (2009), Synthetic biology: The technoscience and its societal consequences, Springer uitgave, te bestellen via http://www.springer.com/biomed/book/978-90-481-2677-4

Ø Dirk Stemerding, Huib de Vriend, Bart Walhout, Rinie van Est (2009), Synthetic Biology and the Role of Civil Society Organizations: Shaping the Agenda and Arena of the Public Debate. In: Markus Schmidt, Alexander Kelle, Agomoni Ganguli-Mitra, Huib de Vriend (eds), Synthetic biology: The technoscience and its societal consequences, Springer uitgave, te bestellen via http://www.springer.com/biomed/book/978-90-481-2677-4

Ø Huib de Vriend (2009), EU-SOL Newsletter nr. 5 , LIS Consult, October 2009.

Ø Marianne Benard, Huib de Vriend, Paul van Haperen en Volkert Beekman

(2009), Science and Society in Dialogue about Marker Assisted Selection, J. Agric. Environ Ethics, Accepted 4 September 2009, DOI 10.1007/s10806-009-9211-4.

Ø Huib de Vriend (2009), Areaal transgene gewassen in de VS 1998 - 2009, LIS Consult, juli 2009.


Ø Huib de Vriend en Piet Schenkelaars (2009), Oogst uit het lab.

Ø Huib de Vriend (2009), GMO-free additives and processing aids for organic food and feed production, LIS Consult, commissioned by the Animal Science Group of Wageningen University & Reserach Centre, February 2009.


Ø Huib de Vriend (2008), EU-SOL Newsletter 03/04,  LIS Consult, November 2008.

Ø Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008), Oogst uit het lab, juni 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Areaal transgene gewassen in de VS 1998 - 2008,  LIS Consult,  juli 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), EU-SOL newsletter No.2, mei 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Verslag van de workshop Ggo-vrije hulpstoffen en additieven voor biologische (dier-)voeding, in opdracht van de Animal Sciences Group Wageningen UR, LIS Consult,  mei 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Ggo-vrij hulpstoffen en additieven voor biologische (dier)voeding, verkenning in opdracht van de Animal Sciences Group Wageningen UR, LIS Consult,  april 2008.

Ø Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008), Bevindingen dialoog met maatschappelijke organisatie over klonen van dieren voor voedselproductie, mei 2008.

Ø Piet Schenkelaars en Huib de Vriend (2008), Klonen van dieren voor voedselproductie: Achtergronddocument, april 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Effecten van het EU-toelatingsbeleid op de grondstoffenmarkt,studie in opdracht van Greenpeace Nederland,  LIS Consult,  januari 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Arealen transgene gewassen 1996 - 2007, LIS Consult,  februari 2008.

Ø Huib de Vriend (2008), Octrooien en open source benaderingen in de life sciences: een verkenning, LIS Consult, studie uitgevoerd in opdracht van het Rathenau Instituut, januari 2008.

Ø Huib de Vriend (2007), Areaal transgene gewassen in de Verenigde Staten 1998 - 2007, LIS Consult,  november 2007.

Ø Huib de Vriend, Rinie van Est en Bart Walhout (2007), Bericht aan het Parlement over Synthetische Biologie, Rathenau Instituut, Den Haag, september 2007.

Ø Huib de Vriend, Rinie van Est en Bart Walhout (2007), Leven maken: Maatschappelijke reflectie op de opkomst van synthetische biologie, Rathenau Instituut, Den Haag, september 2007.

Ø Huib de Vriend (2007), EU-SOL newsletter No.1, September 2007.

Ø Huib de Vriend en Maud Radstake (2007), De DNA-Dialogen: Evaluatie pilotproject Interactie met Publieksgroepen over Genomics, LIS Consult i.s.m. het Centre for Scoiety and Genomics, september 2007.

Ø Huib de Vriend (2007), De sociale dimensie van duurzaamheid, Een verkenning in opdracht van Transforum, LIS Consult, Februari 2007.

Ø Huib de Vriend (2007), Een Raad voor ethiek en biotechnologie, Verslag van een conferentie, LIS Consult, in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Den Haag, 4 december 2006

Ø Huib de Vriend (2006), Constructing Life: Early social reflections on the emerging field of synthetic biology, Rathenau Instituut, december 2006

Ø Huib de Vriend (2006), Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005, analyse van de resultaten van Eurobarometer 64.3, 16 augustus 2006.Deze en oudere publicaties vindt u in het publicatiearchief, gesorteerd op onderwerp.

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen