Verantwoord innoveren

MENU
GMO safety
Synthetic biology
Adaptive Risk Assessment
Ammoniakdialoog
Huib de VriendIk ben Huib de Vriend en ik run mijn éénmansbedrijf LIS Consult, dat ik in januari 2005 heb opgericht. Innovaties –toepassingen van kennis en technologie- zijn van groot belang voor onze toekomstige samenleving. En ze zijn van betekenis voor onze waardering van en de manier waarop wij omgaan met elkaar, de natuur en het milieu. Daarom vind ik het belangrijk dat er in het innovatietraject zorgvuldig aandacht wordt besteed aan de kansen en risico’s in de beleving van burgers en maatschappelijke organisaties. Innovatie is te belangrijk om het alleen te laten bepalen door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid
 
Ik heb mijn opleiding (cultuurtechniek, planologie) genoten aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en ben vanaf 1985 betrokken bij het (internationale) maatschappelijk debat over biotechnologie (zie hiervoor Oogst uit het lab). In de tussenliggende jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met maatschappelijke belangenbehartiging, maatschappelijke dialoog en onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van uiteenlopende toepassingen van de biotechnologie. Eerst als als mede-oprichter van de Kontaktgroep Biotechnologie, een breed platform van maatchappelijke organisaties, daarna 13 jaar als beleidsmedewerker van de stichting Consument en Biotechnologie, een kennisplatform van de consumentenorganisaties.
 
Een uitgebreid CV van Huib de Vriend vindt u hier.
 

Contact

​​ Kantoor:
+31 (0)343 51 47 61
+31 (0)6 238 68 017

 
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen